mei 28, 2018

Disclaimer

Verwerking van persoonsgegevens
BRL Manager legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer je diensten en/of producten afneemt of anderszins contact hebt met ons. Wij gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden.

Rechten
BRL Manager bezit alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze site, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm. Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van BRL Manager.

Juistheid en accuraatheid
BRL Manager besteedt de uiterste zorg aan de juistheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden, onzorgvuldigheden of fouten kunnen echter voorkomen. BRL Manager is op geen enkele wijze, direct of indirect aanspakelijk voor schade of gevolgschade als gevolg van de aangeboden informatie of als gevolg van het niet toegankelijk zijn van deze informatie.

Werking website
BRL Manager garandeert niet de foutloze werking of de ononderbroken toegang van deze website. Deze website is getest op de meest voorkomende up-to-date computersystemen. Om gebruik te maken van deze webiste dien je aan de minimale systeemeisen te voldoen. De informatie die op deze website wordt aangeboden kan altijd zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden aangepast.

Andere sites
Op deze website tref je links aan naar andere sites. BRL Manager kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de/het privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Persoonsgegevens
Met het aanmaken van een account gaat u akkoord dat wij uw persoonsgegevens opslaan en gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Hierin kunt u verstaan: programmering verstuurd via; post, e-mail, sms, mobiele applicaties, etc. Uw persoonsgegevens zullen nooit gedeeld worden met derde partijen, ook niet tegen betaling. Uw persoonsgegevens zullen enkel intern gebruikt worden voor hierboven beschreven doeleinden.

Marketingdoeleinden
Zoals eerder beschreven gaat u akkoord met het gebruiken van uw persoonsgegevens in onze marketingdoeleinden. Bij elk aangemaakte account, zullen de persoonsgegevens worden opgeslagen en worden verwerkt in ons klantenbestand. Indien u van ons “reclame” ontvangt, kunt u zich daar altijd weer voor afmelden.

Contact
Heb je vragen of opmerkingen over de gebruiksvoorwaarden, dan kun je je richten tot onze Contact pagina.